Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.angelikameurer.com
1.2. Właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych jest Angelika Meurer, Gumpenwiesenstrasse 31, 8157 Dielsdorf.
1.3. Sklep oferuje produkty cyfrowe, dostarczane w formie elektronicznej do klienta.

Proces zakupu

2.1. Produkty są prezentowane na stronie sklepu wraz z ich opisem i ceną.
2.2. Po dokonaniu zakupu klient otrzymuje link do pobrania zakupionego produktu lub dostępu do niego.
2.3. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemów płatności online. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje potwierdzenie zakupu.

Odstąpienie od umowy

3.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktu cyfrowego w ciągu 14 dni od daty zakupu, chyba że produkt został już pobrany lub aktywowany. W takim przypadku prawo do odstąpienia wygasa.
3.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, klient powinien poinformować o tym sprzedawcę, wysyłając stosowną informację na adres e-mail: info@angelikameurer.com

Reklamacje

4.1. W przypadku problemów z produktem cyfrowym (np. błąd w pliku, problem z dostępem), klient ma prawo zgłosić reklamację.
4.2. Reklamacje można zgłaszać drogą e-mailową na adres info@angelikameurer.com. W reklamacji należy opisać napotkany problem oraz podać informacje umożliwiające identyfikację zamówienia.
4.3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i poinformuje klienta o podjętej decyzji.

Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest właściciel sklepu.
5.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia.
5.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
6.2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Klienci zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.
6.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu

Select your currency
CHF Frank szwajcarski